Khaki Taffeta

Khaki Taffeta
Material Swatch
Khaki Taffeta
Cronin Hill Photography
Khaki Taffeta
Cronin Hill Photography
Khaki Taffeta
Cronin Hill Photography
Khaki Taffeta
Khaki Taffeta
Khaki Taffeta
Khaki Taffeta
Khaki Taffeta
Khaki Taffeta
Khaki Taffeta
Khaki Taffeta
Khaki Taffeta
Khaki Taffeta

100% polyester fabric with a hint of shine in a warm khaki color.

Material: Taffeta

Style: Solid

Available in: 96 inch, 108 inch, 120 inch, 60x120 inch, 90x156 inch